Cenník

Základný cenník prác a služieb 

10€

Pomocník ( po dohode )

6€

Nákup materiálu

10€

Práce a služby počas nočných hodín ( 22:00 - 6:00 )
( len nehlučné práce )

dohodou

K cene sa účtuje dopravné v rámci Bratislavy

10€

Mimo Bratislavy a dovoz materiálu plus

0,35€

V prípade potreby dodávky - iveco daily 

0,50€

Účtuje sa každá začatá hodina.
Ceny sú za prácu a nezahŕňajú použitý materiál.