Cenník

Základný cenník prác a služieb                                                                       10€ / hod.

Pomocník ( po dohode )                                                                                   5€ / hod.

Nákup  materiálu                                                                                             8€ / hod.

Práce a služby počas nočných hodín ( 22:00 - 6:00 )                                        cena dohodou

( len nehlučné práce – maľovanie, pc servis ... )

Pc služby                                                                                                      15€ / hod.

K cene sa účtuje dopravné v rámci  Bratislavy                                                   10€

Mimo Bratislavy a dovoz materiálu   plus                                                            0,35€ / km

V prípade potreby dodávky ( jumper )                                                                 0,50€ / km

Účtuje sa každá začatá hodina.
Ceny sú za prácu a nezahŕňajú použitý materiál.

Som k dispozícii  vždy keď ma potrebujete